Biznesa KOUČINGS

BIZNESA KOUČINGS. VADĪTSPĒJA. LĪDERĪBA.

Mani pakalpojumi un risinājumi piemēroti visu līmeņu vadītājiem, kā arī uzņēmuma/organizāciju vadītājiem un īpašniekiem. Vērtībās balstīta vadība un līderība, vadītāja spēja līdzsvarotai pamatnostājai un skaidrība ir manu biznesa koučingu sesiju kodols. 

No daudzām savas profesionālās pieredzes situācijām es zinu, kas darbiniekus motivē un piesaista uzņēmumam. Es sniedzu konsultācijas vadībai un vadītājiem, kā spēt radīt piemērotāko vidi efektīvai un līdzsvarotai darbinieku vadīšanai.

Bez tam, tieši pēdējo gadu notikumi ir parādījuši, cik liela nozīme ir vadītājam, kas apzināti un efektīvi vada un kurš ir līderis profesionālajā un personīgajā nozīmē. Biznesa koučings ir vispiemērotākais veids, kurā strādāt un izkopt savu vadītāja identitāti. 

BIEŽĀKĀS BIZNESA KOUČINGA / 1:1 SARUNU TĒMAS:

VADĪTĀJU & AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪBAS KOUČINGS/ 1:1 

 • Kā uzņēmuma vai organizācijas vadītājam Tev priekšā stratēģiskas izmaiņas un Tu vēlies neitrālu skatījumu no malas? 
 • Tu redzi nepieciešamību ieviest jaunu līderības kultūru un vēlies būt paraugs savam uzņēmumam/ organizācijai? 

Es esmu Tavs "1:1", sarunu un diskusiju partneris (sparinga partneris) līderības un vadīšanas tēmās.

VADĪTĀJA KOUČINGS/ Jaunā vadītāja koučings

 • Tu vēlies uzlabot savas vadītprasmes un stiprināt savu pozīciju komandā? 
 • Tu īsti neesi pārliecināts par savu vadītāja lomu attālinātā darba vidē? 
 • Varbūt esi tikko kļuvis par vadītāju un vēlies neitrālā vidē uztrenēt savu pārliecību vadītspējā?

Individuālā koučingā kopā ar Tevi es restartēju Tavas pamatvērtības un Tavas pamatnostādnes, kā arī darbojos pie Tavas individuālās tēmas. 

DARBINIEKU KOUČINGS 

 • Tu vēlies piedāvāt darbiniekiem iespēju atrisināt kādu personīgu tēmu/ situāciju/ problēmu, kas darbinieku nodarbina un traucē darba dzīvei (piemēram, sarežģījumi attiecībās, saslimšana vai tml.). 
 • Personiskie dzīves sarežģījumi vienmēr (apzināti vai neapzināti) ietekmē profesionālo dzīvi un tāpēc personiskie atrisinājumi vienmēr uzlabos arī darba situāciju. 
Darbinieka koučings ir piemērots visiem darbinieku līmeņiem - un pauž vadītāja rūpes par darbinieka veselību un emocionālo labklājību. 

OUTPLACEMENT (APRŪPĒTAIS UZTEIKUMS) 

 • Tu vēlies darbiniekiem, kuriem tiek uzteikts darbs, sniegt atbalstu un palīdzību jauna darba atrašanā? 

Es atbalstu un konsultēju darbinieku šajā situācijā, kā arī par piemērotāko amatu, jaunu darba devēju un atbalstu pārliecinoša darba pieteikuma sagatavošanā (karjeras koučings) vai strādājot ar darbinieka resursu aktivizēšanu (individuāls koučings).

KOMANDAS SPĒKS 

 • Tu vēlies stiprināt komandas sadarbību - piemēram, ja mainās komandas vadītājs vai pamainās tās sastāvs? 
 • Vai varbūt komandā ir kāda sarežģīta situācija, kas traucē profesionālo sadarbību (arī attālinātā darbā)?

Es sagatavoju un novadu Tavas komandas vajadzībām izveidotu darba semināru (arī individuālus koučingus) komandas/ nodaļas sadarbības veicināšanai

KOmandas noturēšana

 • Tev ir svarīgi, ka uzņēmumam/ organizācijai ilgtermiņā lojāli ir labi darbinieki ar augstu potenciālu? 
 • Kā vadītājs Tu jau zini, kas darbiniekiem nepieciešams, bet kā pārliecināties par piemērotāko un varbūt ir vēl kaut kas, kas palīdz izveidot vislieliskāko komandu?

No gūtās personālvadības pieredzes es zinu, kas darbiniekiem viņu amatos ir nozīmīgi. Kopā mēs radām augsni, kurā Tavi darbinieki attīstīta savu potenciālu un ir līdzsvarotā labbūtībā (wellbeing).