Es esmu Tavs koučs, konsultants un trenere. Esmu Tavs 1:1 sarunu & diskusiju partneris (sparinga partneris*) dažādajās tēmās:

 • par profesionālo karjeru un ideālā darba atrašanu, 
 • līderību un vadītspēju, 
 • personisko līdzsvaru un sava potenciāla pielietošanu, 
 • vienkāršāku un vērtīgāku ikdienu,
 • kā arī tēmās ap un par cilvēku kā nozīmīgāko resursu uzņēmuma dzīvotspējā. 
Es neuztveru sevi kā viszinātāju, kura dod Tev gudrus padomos. Mūsu sadarbība notiek vienā līmenī, vienā acu augstumā. Mana atbildība ir uzdot jautājumus, sniegt piemērotākos impulsus, lai Tu spētu nonākt pie lielākas skaidrības. 

Kā sistēmiskajam koučam un biznesa vides profesionālei man ir svarīgi, ka mūsu sadarbībā Tu nonāc pie tādiem risinājumiem, kas sader ar Tavām vērtībām un mērķiem, un tai pat laikā, lai risinājumi patiešām ir reāli īstenojami un - noturīgi un ilgstpējīgi. Lai visa rezultātā ir skaidrība, konkrētība un apzināti soļi, nevis vien laba satikšanās. 

Atbilstoši Tavai tēmai, mērķtiecīgi te caurvijas gan koučings, gan atgriezeniskā saite un biznesa tēmu konsultēšana un individuālo prasmju trenēšana.

Koučs

MANA PIEREDZE IR UNIKĀLA

 • Šveicē un ICF sertificēts sistēmiskais koučs, sertificēts biznesa koučs & konsultants, sertificēts sakārtojumu koučs (CTAS/ISO/ICI) (2020, 2023: CoachAkademieSchweiz; 2021: ICF programma Baltic Coaching Centre)
 • 16+ gadu personāla vadības pieredze starptautiskā ražošanas uzņēmumā ar meitas uzņēmumiem Lielbritānijā, ASV (1300+ darbinieki)
 • 10 gadu pieredze dažādu komandu vadīšanā
 • 4 gadu pieredze akciju sabiedrības valdē
 • 15 gadu pieredze jēgpilnu procesu sakārtošanā (kvalitātes auditi, Lean, utml.)
 • dzimusi 1977.gadā, - ar plašu dzīves & darba pieredzi Latvijā, Vācijā, citās valstīs

 • man patīk sakārtoti procesi - skaidri principi, izprotami un secīgi soļi, un virzība
 • dažādībā slēpjas spēks! Man ir plaša pieredze darbā ar cilvēkiem ar visdažādāko kultūru, darba un dzīves attieksmi vai mentalitāti
 • atbalstu visu, kas saistīts ar attīstību, profesionalitāti un izaugsmi. Arī izglītība, īpaši profesionālā - man ir svarīga: esmu Valmieras tehnikuma konventa locekle
 • man patīk motivēt gan sevi, gan citus. Aizraut un iedvesmot (brīvajā laikā esmu vadījusi jauniešu nometnes)!
 • brīvi pārvaldu vācu valodu, labi sarunājos angļu valodā un esmu iesācēja itāļu valodas apgūšanā

KĀ ES STRĀDĀJU:

KOUČINGĀ & Individuālajos Treniņos

Kā koučs es Tevi iedrošinu apzināti apskatīt savu tēmu vai problēmu, tās dažādos skatupunktus un tādejādi nonākt pie saturīgām un mērķorientētām atziņām. Mani koučinga jautājumi, impulsi un metodes rada pavisam jaunu domāšanas telpu, kurā fokusējas risinājumi - piemēroti tieši Tev. 

Kā sistēmiskais koučs vērā ņemu visu kopumu (sistēmu), kas apzināti vai neapzināti ietekmē Tavu tēmu vai situāciju, jo Tu esi tās daļa (piemēram, darba vide, ģimene, kopiena kā sistēma, utml.) un arī risinājumus meklējam sistēmiski.

Mans koučings nav gatavu risinājumu vai viedokļu, lomu pārņemšana. Autentiskums, radošs skatījums un individuāla pieeja ir manas panākumu atslēgas tam, lai pārmaiņas tiešām būtu efektīvas. 

MANA IZPRATNE PAR KOUČINGU: 

 • maksimāli uzticama un atklāta atmosfēra, 
 • ļaut cilvēkam (atkal) apzināties savus resursus un savu iekšējo potenciālu: spējas, zināšanas, prasmes, pieredzi, talantus, intereses un stiprās puses
 • un izmantot tās savu vērtību un mērķu īstenošanā.

No vērtībām izrietošie rezultāti vienmēr būs ilgtspējīgāki un noturīgāki. Bez tam manā koučingā mēs ar klientu strādājam pie divām savstarpēji neatraujamām tēmām: katrai problēmai ir savas priekšrocības, un otrādi.

Biznesa KonsultēšanĀ un 1:1 partnerībĀ

Esmu Tavs konsultants un sarunu un diskusiju partneris (sparinga partneris*) visos jautājumos, kas saistīti ar karjeru, profesionālo izaugsmi, līderību, cilvēkresursu attīstību, kā arī profesionālu personālvadību un procesu sakārtotību.
Es dodu atgriezenisko saiti par Tavu darba stilu un Tavām idejām, ja Tu to vēlies. 

Pateicoties savai pamatīgajai pieredzei personālvadībā un biznesa vidē, kā arī vispusīgai profesionālajai bagāžai vadītājas un augstākā līmeņa vadības amatā, es ļoti labi spēju izprast Tavu situāciju, kā arī labi pārzinu uzņēmumu/ organizāciju struktūras un procesus. 

Mēs strādājam kopā pie reāliem un Tev atbilstošiem risinājumiem - mērķorientēti, strukturēti un vienmēr vienā partnerības līmenī.   

MANĀS KONSULTĀCIJĀS UN RISINĀJUMOS slēpjas: 

 • pamatīga pieredze kompleksu problēmu risināšanā
 • strukturēta pieeja 
 • mūsdienīga izpratne par personāla vajadzībām un uzņēmuma iespējām
 • procesu sakārtotība un uz mērķi virzīta darbība, kas balstās ilgstpējīgā resursā (vērtībās).

*Jēdziens Sparinga partneris (no "to spar with someone“) savā klasiskajā nozīmē ir radies boksa treniņos, kad treniņš ar sparinga partneri kļūst gluži par īstām sacensībām, līdz maksimumam strādājot pie sportista prasmēm. Sparings pastāv arī biznesa vidē - vadītājiem un uzņēmējiem, kuri pie saviem sparinga partneriem var izmēģināt savu ideju dzīvostpēju, ieklausīties citā skatupunktā,  pilnveidot sākotnējos risinājumus. Kopā ar sparinga partneri jebkurš vadītājs 1:1 var paskatīties uz savām lietām no malas, pilnveidot savas vadītprasmes, - un tā ir vieta & laiks, kur atļauts skaļi domāt un kļūdīties (un tas noteikti ir lētāk nekā zaudēt uzticību vai finanses reālajā dzīvē).