Uzņēmumiem UN organizācijām

Atrast piemērotākos darbiniekus, integrēt uzņēmumā, noturēt un veicināt viņu izaugsmi - tas patiesi vairs nav tik vienkārši. Cilvēkresursu vadība ir kļuvusi kompleksāka un dinamiskāka.

Kā vadītājam vai uzņēmuma/ organizācijas vadītājam nākas regulāri pārbaudīt, vai iepriekš pieņemtie lēmumi vēl atbilst reālajai situācijai un jākļūst daudz drosmīgākiem un elastīgākiem neierastu risinājumu meklēšanā. - Cilvēkresurss ir un paliek viskompleksākais resurss, kam jāvelta pienācīga uzmanība un rūpes. 

Pateicoties savai nopietnajai pieredzei lielā ražošanas uzņēmumā, tai skaitā apjomīgiem biznesa efektivitātes projektiem un vairāk nekā 10 gadu ilgai pieredzei personālvadībā, kā arī labi pārzinot balansa nepieciešamību starp stratēģisku skatījumu un vienlaicīgu operatīvo vadību, kopā ar uzņēmuma vadību vai procesu atbildīgo attīstām pragmatiskus risinājumus un īstenojamus konceptus, kurus ieviešot Tavs uzņēmums vai organizācija un tā darbinieki iegūs. 

Mana stiprā puse ir profesionāla analīze, racionāls skatījums un skaidri sakārtoti procesi, tā lai darbinieks sajustu patīkamas pārmaiņas. 


MANI RISINĀJUMI TAVAM BIZNESAM:

PERSONĀLA PROCESU AUDITS

Arī tad, ja viss rit kā vajadzīgs, lai paskatītos uz uzņēmuma procesiem un norisi, ikdienā nepieciešams papildus laiks vai ārējs resurss. Es rūpīgi un vienlaikus saudzīgi pārliecinos par personāla procesu gaitu un nepieciešamības gadījumā kopā tos restartējam vai pilnveidojam mūsdienīgai darba videi, - piemēram:

 • atlase
 • integrēšana
 • apmācība & attīstīšana
 • talantu vadība
 • motivācijas sistēma
 • citas personāla tēmas

STRATĒĢISKĀ PERSONĀLVADĪBA

Īpaši mazos un vidējos uzņēmumos lielākais uzsvars tiek likts uz operatīvo vadību. Tomēr lai ilgtermiņā darba devējs būtu uzticams arī saviem darbiniekiem, ir vērts ieguldīt laiku personāla stratēģijas izveidei un ieviešanai - tādejādi laicīgi plānojot darbinieku attīstību un noturēšanu (tas noteikti ir lētāk nekā jauna darbinieka meklēšana).

Balstoties uz uzņēmuma informāciju mēs kopā izveidojam situācijas analīzi, plānojam konkrētus etapus un stratēģijas ietekmes faktorus. Pēc nepieciešamības vienojamies par ieviešanas fāzes kontrolmehānismiem.

PĀRMAIŅU VADĪBA (CHANGE MANAGEMENT)

Visbiežāk pārmaiņas izraisa emocionāli smagnējus procesus visos uzņēmuma/organizācijas līmeņos, jo pārmaiņu vadība (change management) paģēr augstu motivāciju un spēju pielāgoties. Tieši tāpēc ir jēgpilni piesaistīt ārēju ekspertu, kurš kā procesā neiesaistītais iniciē, atbalsta, vada pārmaiņas.

Kā koučs un partneris es savienoju transformāciju divējādos virzienos: no vienas puses fakti un uzņēmuma rādītāji, kas mainās (spiesti mainīties) un no otras puses - cilvēki ar savu raksturu un vajadzībām. Tikai skaidri mērķi un etapi, saprotama komunikācija un sistēmiska pieeja no pārmaiņu vadības rada attīstības procesus - tā lai Tavs uzņēmums/ organizācija ir pašsaprotami agils un pielāgoties spējīgs.

BIZNESA KOUČINGS

Koučings ir efektīvākā un izmaksu ziņā izdevīgākā metode darbinieku attīstībā, jo tajā koncentrēšanās ir uz patiešām svarīgāko - uz vadītāja kompetencēm. Vienlaicīgi koučings kā personisko pārmaiņu telpa sniedz būtisku ieguldījumu uzņēmuma/ organizācijas pārmaiņu vadībā.

Biznesa koučings ir procesā balstīta konsultēšana ar nosacījumu, ka profesionālā un personiskā attīstība notiek nesakot priekšā mērķus vai risinājumus ("palīdzība pašpalīdzībai"). Efektīvs un sistēmisks koučings palīdz Taviem vadītājiem labāk saprast sevi, savus darbiniekus un uzņēmumu kopā - tas ir svarīgs instruments snieguma kāpināšanai un apmierinātības, labbūtības veicināšanai.

Sīkāk lasi te:  BIZNESA KOUČINGS

VADĪTĀJU ATTĪSTĪBA

Vadītāju attīstība ir mērķtiecīga potenciāla attīstīšana - kopā ar mani atklāj un attīsti savus lēmumpieņēmējus un vadībspēkus. Iekšējais potenciāls neslēpjas tikai personā, bet arī komandā un visā uzņēmumā/ organizācijā: attiecībās, uzņēmuma kultūrā, apzinātajos vai neapzinātajos procesos un struktūrās.

Kopā mēs radām pārliecinošu, Tava uzņēmuma/ organizācijas vajadzībām izveidotu programmu un plānojam mērķtiecīgu vadītāju potenciāla izkopšanu.

KONFLIKTU RISINĀŠANA

Konfliktiem kolektīvā piemīt kāda kopīga īpašība: tie kļūst dārgi. Lai arī parasti negribas to atzīt, konflikti pastāv jebkurā uzņēmumā un tie slepus spēj apdraudēt uzņēmuma/ organizācijas mērķu sasniegšanu. Neatrisināti konflikti tērē līdz 15% darba laika, vadītājiem konfliktu risināšana un seku minimizēšana prasa dažkārt pat 30-50% nedēļas darba laika (KPMG pētījums/ 2009).

Kā koučs es vadu strukturētu metožu sesiju abām iesaistītajam pusēm, lai gala risinājums ir uzņēmumam finansiāli nekaitīgāks un abas puses ir pietiekami apmierinātas, nenospriegojot attiecības ilgtermiņā.

Koučings, partnerība un konsultēšana

SADARBĪBAS 2 VIRZIENI:

1. KOUČINGS, TRENIŅI, 1:1 PARTNERĪBA UN INDIVIDUĀLAS SESIJAS:

 • Dažādu aspektu biznesa koučings
 • Vadītāju/ Darbinieku koučings
 • 1: 1 sarunu & diskusiju partnerība (sparinga partnerība)
 • Konfliktu risināšanas sesijas

 • Profesionāls un pilnībā uz risinājumu vērsts dialogs nepiespiestā un diskrētā atmosfērā;
 • Terminēts atbalsts ar augstu orientāciju uz mērķu un rezultātu;
 • Sesiju saturs var aptvert profesionālos mērķus un lomas, personību un sociālās prasmes, visus profesionālos un personīgos jautājumus, kuri veicinātu panākumus un personīgo izaugsmi;
 • Koučings nozīmē konfidenciālu norisi, ja vien izņēmuma kārtā iepriekš nav atrunāta informēšana par koučinga rezultātu.

2. PROCESU/ PROJEKTU RISINĀJUMI:

 • Risinājumi personālvadībā (personāla procesu audits, stratēģiskās personālvadības konceptēšana)
 • Pārmaiņu vadība
 • Komandas spēka veicināšanas programma
 • individuāli treniņi un apmācības
 • Vadītāju attīstības programma, utml.

 • Labprāt pirmajā sarunā iepazīstinu ar sevi un noskaidroju uzņēmuma/ organizācijas vajadzības;
 • Pēc vienošanas par kopīgu projektu seko esošās situācijas analīze (jautājumi, tēmas, problēmas), kuras rezultātā mēs vienojamies par sasniedzamajiem mērķiem, kā arī saskaņojam plānu ar termiņiem;
 • Slēdzam rakstveida vienošanos (pakalpojumi, pušu pienākumi, konfidencialitāte, honorārs, apmaksas nosacījumi, plāna nobīdes utml.);
 • Katra etapa beigās aktualizējam uzdevumus, kas nepieciešamības gadījumā jāsasniedz nākamajā solī;
 • Ja iespējams un to ļauj uzņēmuma/ organizācijas specifika, augstākminētie soļi var notikt attālināti.

IZMAKSAS

Honorārs un norēķinu kārtība: savstarpēji vienojoties (ieguldītā darba stundu samaksa VAI kompleksas projekta izmaksas).

Par ieinteresējušiem risinājumiem un piedāvājumu lūdzu sazinies: KONTAKTI